8. 2. 2016

Společné modelování prostoru "Dvůr Sofie"

Začátkem února 2016 jsme se setkali v prostoru zakoupeného statku za účelem společného hledání a modelování toho, co bychom rádi na tomhle místě architektonicky utvořili.

Navázali jsme tím na vyslovený realizační záměr a kladení hraničních kamenů kolem celého 4ha pozemku, který proběhl několik týdnů předtím. Aktem kladení hraničních kamenů jsme jednak převzali zodpovědnost za toto místo a zároveň určili jeho nové zadání a úlohu. V tomto duchu a směru mělo pokračovat i architektonické uchopení celého prostoru.Po dvou dnech společné tvořivé a umělecké práce jsem nebyli ještě úplně hotovi, ale bylo alespoň jasné, jak máme prostřednictvím jednotné architektonické mluvy naložit se stávajícími budovami. Na základě této práce se pak začala architektonická tvorba rekonstrukce současných stájí a stodoly.