18. 1. 2016

Seminář o Pedagogice činorodého života - "Ostrovy dětství"

Ve spolupráci s Petrem Guttenhöferem z německého Kasselu jsme organizovali první veřejný seminář na téma Handlungspadagogik. Jednalo se o víkendový seminář, který se uskutečnil v prostorách pražské Obce křesťanů. Účastnilo se ho na 25 účastníků z Čech i Slovenska.

Peter je jedním z hlavních propagátorů tohoto přístupu k výchově a vzdělávání dětí a mladých lidí. Po mnoha letech práce třídního učitele na waldorfské škole, založení a rozvinutí semináře pro vzdělávání waldorfských učitelů a dlouholetém šíření myšlenek waldorfské pedagogiky po celém světe si uvědomil, že tenhle způsob není pro mnoho dětí již dostatečný.

Jeho popis současného stavu a trendů ve školství v Evropě i ve světě je překvapující, zarážející a zároveň probouzející. Po mnoha letech zkušeností vidí, že klasická výchova v uzavřené škole, jak ji známe, již není dostačující. Jako nevyhnutnost vidí opětovné vstoupení do reálného života, denní kontakt s lidmi konajícími v komplexním reálném prostředí světa. Jako nejvhodnější prostředí se mu jeví zemědělský statek. Půl dne pracovní aktivity v reálném prostředí statku, dílen, v lese, při údržbě dvora a budov a půl dne volná hra, pobyt v přírodě, setkávání ve společenství lidí, učení a poznávání taky v "uzavřeném prostoru".

POZVÁNKA na seminář