31. 10. 2017

Říjen 2017

Na konci září vstoupila družina Dvora Sofie do michaelského období. Učedníci i malíčci s velkou odvahou vyslyšeli volání o pomoc v nesnázi a ku pomoci spojili svá srdce. Zažili, že pomáhat lze nejen rukama, ale i myšlenkou, kterou doprovázíme strádajícího člověka.
Vzpomínajíc na Michaelův zápas s drakem si každý připravil z těsta Michaelův meč. Maminka Andrejka všechny meče upekla a na konci dne jsme si všichni na nich pochutnali.

V říjnu nás navštívili a chvíli s námi pracovali a žili dva přátelé: Peter Guttenhöfer z německého Kasselu, autor Memoranda elementární pedagogiky činorodého života a Daniel, Petřin mladší syn. Učedníci přibrali Petra k řezání s oblíbenou břichatkou. 


Dáňa zase provedl učedníky i malíčky celým procesem výroby briket ze starého papíru.