Co potřebujeme- dobrovolníky a řemeslníky na realizaci rekonstrukce stájí a pomoc při péči o starý sad
- finanční prostředky na rekonstrukci a vytvoření zázemí pro vznikající školo-školku
- desítky kubíků tesařského dřeva

Termíny pracovních víkendů - viz kalendář