Co je Dvůr Sofie


° STATEK, kde pečujeme o krajinu a živé bytosti v ní ekologickým způsobem rozšířeným o duchovní rozměr.

° "ŠKOLO-ŠKOLKA" NA STATKU, kde se děti  rozvíjí smysluplnou prací, hrou a pobytem ne v instituci, ale ve skutečném prostředí, ve společenství lidí a v náručí přírody. Naše nová pedagogika je inspirovaná současnými dětmi, reálným životem, duchovním světem, pedagogikou Rudolfa Steinera (známá i jako waldorfská pedagogika), Handlungspadagogikou (pedagogika činorodého života) aj.

° KDO JSEM A KAM KRÁČÍM, roční pobyt pro náctileté, kteří zažívají pořádnou práci na statku, život ve společenství, osobní rozvoj, poznávání, umění, hledání a nacházení.

° KRÁTKODOBÉ PRACOVNÍ POBYTY. Vítáme všechny zájemce, kteří rádi pomáhají na místech, kde je to potřeba a rádi se zahřejí prací (dle individuální dohody).

° POMOC DĚTEM V NOUZI

° PRÁCE PRO KARLŠTEJN A OKOLÍ. Chceme být kulturně, společensky, pracovně, podpůrně činní pro obec a širší okolí.