Co nás k tomu vedlo


Hledali jsme smysluplnou formu žití a bytí v současném světě. Vnímáme, že toto hledá i mnoho dětí, mladých lidí a dospělých. Zjistili jsme, že takové místo na Zemi nenacházíme. Z toho důvodu jsme se rozhodli vybudovat Dvůr Sofie na Karlštejně jako jednu z prvních aktivit širšího projektu Via Michaelica Kristi.


O CO CHCEME USILOVAT

Utvářet na Zemi takové místo, které umožňuje materiálně-duchovní poznání člověka, Země i Kosmu. Kde člověk nachází sám sebe. Kde se pečuje o člověka a Zemi. Kde je možno myslet a konat ducha-přítomným způsobem.

Ve spojení se zemskými a kosmickými rytmy, s živou a tzv. neživou přírodou, s duchovními bytostmi místa a času tvořit lidské společenství, kde se může uskutečňovat vývoj jedinců skrze vědomé poznání.

Vědomé utváření komunity a organizace ne návratem k tradicím a ignorací současného vývoje, ale vědomým konáním v souladu a ve spolupráci s materiálním a duchovním světem přítomnosti.