máky.png

Na čem pracujeme a co plánujeme

   PEDAGOGIKA (2021)

- každodenně, v přítomnosti utvářet prostředí pro svobodný vývoj dětí (3-12 let) 

- přijmout 2-3 nové spolupracovníky

- otevřít další nový ročník učedníků

- otevřít novou skupinu malíčků a palečků

- stále vyvíjet naši pedagogiku pro potřeby dětí současnosti

   STAVEBNICTVÍ (2021)

- Stodola - střecha, jižní část přízemí (místo pro učedníky)

- Stáje - dokončení bytu S1 a S2

- Kořenová čistička odpadních vod

   ZEMĚDĚLSTVÍ (2021)

- pečovat o naše zahrádky s plody a bylinami k užitku našemu i ostatních

- vysadit dalších 30 ovocných stromků

- vyklučit 0,5 ha zarostlého sadu

- vybudovat biotop kolem kořenovky