top of page
_

Výhled

PEDAGOGIKA (2022)

* každodenně, v přítomnosti utvářet prostředí pro svobodný vývoj dětí (3–15 let) 

* přijmout 1-2 nové spolupracovníky

* od září otevřít další 1. ročník malých učedníků

* rozšířit skupinu malíčků a palečků o další děti

* vyvinout naši pedagogiku i pro druhý stupeň


 

   STAVEBNICTVÍ (2022)

* bývalá Stodola - dokončení přízemí (místo pro učedníky)

* Kořenová čistička odpadních vod

* bývalé Stáje – dokončení bytu S1 a S3

   ZEMĚDĚLSTVÍ (2022)

* rozšířit pěstování zeleniny pro blízké okolí (15-30 rodin)

* vysadit dalších 30 ovocných stromků (celkem jich bude již 90)

* vybudovat biotop kolem kořenové čističky

* vyčistit a zkulturnit část lesa

bottom of page