top of page
uly.png

Neobyčejné místo v samém srdci Evropy.

Statek, kde ekologickým způsobem rozšířeným o duchovní rozměr pečujeme

o krajinu a živé bytosti v ní. 

Lidé, kteří chtějí být vědomou součástí světa, ve kterém žijí, kteří jsou připraveni podporovat Karlštejn, Českou republiku,  celou Zemi řemeslně, umělecky, mentálně, duchovně.

Vzdělávací místo pro děti ve věku od 3 do 15 let, kde žijí a pracují dospělí spolu s dětmi, děti spolu s dospělými. Děti se tu rozvíjí v reálném životě, který aktivně spolutvoří.

„Učit se“ tady znamená smysluplnou prací, poznáváním, hrou a s přáteli z družiny uchopovat svět vlastní zkušeností.

Společenství, které vnímá potřebu každého člověka - objevit svou vlastní jedinečnou Cestu, najít odpověď na otázky Kdo jsem?

a Kam kráčím?  Toto ve svém názvu nese

i program pro náctileté: roční pobyt na statku, naplněný fyzickou prací, životem

ve společenství, osobním rozvojem, poznáváním, uměním, hledáním a nacházením.

bottom of page