Vzácné místo u hradu Karlštejn, kde spolu-pracují, žijí a radují se

lidé a příroda;    hmotné i duchovní;    děti, dospívající a dospělí

a každý den znovu poznávají sebe a svět a utvářejí jej šťastnějším, živějším a krásnějším.

uly(1).png

Zemědělství

Pečujeme zde o krajinu a bytosti v ní a pomáháme uzrát květům a plodům,

které pak s vděčností máme k obědu.

Na čtyřech hektarech půdy obnovujeme sad starými odrůdami ovocných stromů, necháme zarůstat les, zkulturňujeme louky a pastviny a pečujeme o včelky.

Vz-dělávání

Hledáme nové cesty a realizujeme            vz-dělávání dětí, jako odpověď na akutní potřebu mnohých dětí současné doby. Těch dětí, které nepřišly, aby se napasovávaly na staré struktury a překonané představy o světě, ale touží se rozvinout do své plné krásy, porozumět sobě i světu, rozšiřovat své vědomí, vyvinout nové schopnosti a aktivně proměňovat sebe i svět.

  

Děti zde mají možnost poznat a rozvíjet svou bytost a svět a být radostní a šťastní přímo v reálném životě bez omezujících institucí, v kontaktu s Přírodou, dospělými i vrstevníky.

(více na stránce Vzdělávání)

Stavební a řemeslná činnost

S dětmi i rodiči obnovujeme statek ze 16. století, který již částečně využíváme jak k zemědělství, tak je to zázemí pro naši společnou práci s dětmi či bydlení těch, kteří spoluvytváří toto místo (zemědělec, průvodci).  

Co je součástí Dvora Sofie:

* život s učedníky v poznávání, v práci, ve hře i v rozhovoru (nyní 20 dětí ve věku 6-12 let, cílově 40, po-pá)

* život s malíčky prostřednictvím volné hry a bytí v přítomnosti (nyní 10 dětí ve věku 3-6 let, cílově 20, po-pá)

* stavební a řemeslná činnost - rekonstrukce statku (3 budovy)

* zemědělství (4 ha půdy) - péče o sad, les, louky a pastviny, včely

* místo pro život čtyř rodin, spoluutvářejících toto místo

Staje(2).png

Prostor zpívající píseň o Moudrosti, Přátelství, Odvaze, Kráse, Pravdě, Svobodě, Dobru, Víře, Lásce a Naději.