top of page
uly(1).png

Vzácné místo u hradu Karlštejn, kde spolu*pracují, žijí a radují se lidé a příroda...

místo, kde se hmotné protkává s duchovním…

...kde děti, dospívající a dospělí každý den poznávají sebe a svět
a utvářejí jej šťastnějším, živějším a krásnějším.

Vz*dělávání

Vzdělávání, které na Dvoře Sofie realizujeme, a hledání nových cest je odpovědí na akutní potřebu mnohých dětí současné doby. Těch dětí, které nepřišly, aby se napasovávaly      na staré struktury a překonané představy        o světě, ale toužících se rozvinout do své plné krásy, porozumět sobě i světu, rozšiřovat své vědomí, vyvinout nové schopnosti a aktivně sebe i svět proměňovat.  

Děti od 3 do 15 let zde mají možnost poznat  a rozvíjet svou bytost a svět, být radostné     a šťastné přímo v reálném životě, bez omezujících institucí, v kontaktu s Přírodou, dospělými i vrstevníky.

Více informací o konceptu vz*dělávání najdete v záložce Vzdělávání, o možnostech vzdělávání pro své dítě se dozvíte v záložce Jak se stát součástí.

Země*dělství

Na Dvoře Sofie pečujeme o krajinu a bytosti v ní, pomáháme rozkvést květům a uzrát plodům, které pak s vděčností uvaříme       k obědu.

Na čtyřech hektarech půdy obnovujeme sad starými odrůdami ovocných stromů, necháváme zarůstat les, zkulturňujeme louky a pastviny a pečujeme o včelky.

Stavební a řemeslná činnost

S dětmi i rodiči obnovujeme statek ze 16. století. Části již opravených hospodářských budov   v současné době slouží jako dílny a sklady pro zemědělství, částečně je využíváme k bydlení těch, kteří toto místo spoluvytváří, a staly se také zázemím pro naši společnou práci s dětmi. Na některých již obnovených zemědělských plochách začínáme hospodařit.

Staje(2).png

Dvůr Sofie, to je:

* život s učedníky v poznávání-učení, v práci, ve hře i v rozhovoru 

(nyní 28 dětí ve věku 6-12 let, cílově 40, po-pá, 8-15h)

* život s malíčky prostřednictvím volné hry, bytí v přítomnosti a společného tvoření

(nyní 12 dětí ve věku 3-6 let, po-čt)

* stavební a řemeslná činnost

(rekonstrukce statku - 3 budovy)

* zemědělství - 4 ha půdy

(péče o sad, les, louky a pastviny, včely, pěstování zeleniny)

* v budoucnu místo pro život čtyř rodin, spoluutvářejících toto místo a pro roční sebepoznávací pobyty náctiletých

21.png

Prostor zpívající píseň o Moudrosti, Přátelství, Odvaze, Kráse, Pravdě, Svobodě, Dobru, Víře, Lásce a Naději.

bottom of page