Vzácné místo u hradu Karlštejn, kde spolu*pracují, žijí a radují se

lidé a příroda; hmotné i duchovní; děti, dospívající a dospělí

a každý den poznávají sebe a svět a utvářejí jej šťastnějším, živějším a krásnějším.

Vz*dělávání

Hledáme nové cesty a realizujeme            vzdělávání dětí, jako odpověď na akutní potřebu mnohých dětí současné doby. Těch dětí, které nepřišly, aby se napasovávaly    na staré struktury a překonané představy   o světě, ale touží se rozvinout do své plné krásy, porozumět sobě i světu, rozšiřovat své vědomí, vyvinout nové schopnosti       a aktivně proměňovat sebe i svět.

  

Děti zde mají možnost poznat a rozvíjet svou bytost a svět a být radostní               a šťastní přímo v reálném životě           bez omezujících institucí, v kontaktu       s Přírodou, dospělými i vrstevníky.

(více na stránce Vzdělávání)

uly(1).png

Země*dělství

Pečujeme zde o krajinu a bytosti v ní          a pomáháme uzrát květům a plodům, které pak s vděčností máme k obědu.

Na čtyřech hektarech půdy obnovujeme sad starými odrůdami ovocných stromů, necháme zarůstat les, zkulturňujeme louky a pastviny a pečujeme o včelky.

Stavební a řemeslná činnost

S dětmi i rodiči obnovujeme statek ze 16. století. Ten již částečně využíváme jak      k zemědělství, tak bydlení těch, kteří spoluvytváří toto místo. Je také zázemím pro naši společnou práci s dětmi.

Co je součástí Dvora Sofie:

* život s učedníky v poznávání-učení, v práci, ve hře i v rozhovoru (nyní 18 dětí ve věku 6-12 let, cílově 40, po-pá, 8-15h)

* život s malíčky prostřednictvím volné hry a bytí v přítomnosti (nyní 9 dětí ve věku 3-6 let, cílově 20, po-pá, 8-15h)

* stavební a řemeslná činnost - rekonstrukce statku (3 budovy)

* zemědělství (4 ha půdy) - péče o sad, les, louky a pastviny, včely

* místo pro život čtyř rodin, spoluutvářejících toto místo

Staje(2).png

Prostor zpívající píseň o Moudrosti, Přátelství, Odvaze, Kráse, Pravdě, Svobodě, Dobru, Víře, Lásce a Naději.