_

Výhled

PEDAGOGIKA (2021)

* každodenně, v přítomnosti utvářet prostředí pro svobodný vývoj dětí (3–12 let) 

* přijmout 2–3 nové spolupracovníky

* od září otevřít další 1. ročník malých učedníků

* rozšířit skupinu malíčků a palečků o další děti

* stále vyvíjet naši pedagogiku pro potřeby dětí současnosti


 

   STAVEBNICTVÍ (2021)

* Stodola – střecha, jižní část přízemí (místo pro učedníky)

* Stáje – dokončení bytu S1 a S2

* Kořenová čistička odpadních vod

   ZEMĚDĚLSTVÍ (2021)

* pečovat o naše zahrádky, vypěstovat plody a bylinky k užitku našemu i ostatních

* vysadit dalších 30 ovocných stromků

* vyklučit 0,5 ha zarostlého sadu

* vybudovat biotop kolem kořenové čističky