top of page
v003.png

Přicházím se zájmem o vzdělávání, o to stát se spolupracovníkem     nebo chci pečovat o Zemi

Učedníkem na Dvoře Sofie

(děti 6/7 - 15 let)

Dvůr Sofie je utvářen především pro děti, které hledají místo, kde budou „zasvěceny“ do svého současného pozemského života. Kde se budou moci učit o světě i člověku bez ztráty sebe sama a vztahu ke světu, ze kterého přišly.

 

Učedníkem se stává ten, kdo je zralý nastoupit cestu poznání

a sám se rozhodl pro učednickou cestu na tomto místě.

Obyčejně tomu předchází pobyt mezi malíčky (viz níže), kde má dítě možnost zažívat místo i společenství Dvora Sofie       a v klidu zjistit, zda-li s ním rezonuje.

Pokud ano, nastoupí pak zpravidla mezi svým 6. a 7. rokem  do 1. ročníku, stane se malým učedníkem.

Jako učedník může na Dvoře Sofie vědomě poznávat člověka   i svět skrze práci, učení, experimenty, umění, meditaci, bádání a vědomé bytí až do 9. ročníku. 

  

Vzhledem k tomu, že vnímáme jako velmi důležité podporovat individualitu dítěte a jeho potřebu opravdu blízkého kontaktu s dospělým, vytváříme skupinu maximálně o 8 učednících      v ročníku.

Malíčkem na Dvoře Sofie

(děti 3 - 6/7 let)

Začít pobývat na Dvoře Sofie jako malíček lze pozvolna,

nejdříve však od 3 let, po tzv. období vzdoru.

Maximálně podporujeme dětství, hravost, zvídavost      a individualitu.

Dítě vyrůstá ve zdravém reálném prostředí a již odmala má spoustu podnětů ke smysluplné nápodobě. Čerstvý vzduch, otevřená krajina, zdravá strava, pohyb             v přírodě, smysluplné práce na statku, do kterých se může zapojovat, volná hra, říkanky, písničky, pohádky.

Vidí a zažívá bezprostředně kolem sebe starší děti, jak palečky (děti předškolního věku), tak učedníky,            a zároveň i dospívající a dospělé.

Postupně dozraje do stavu, kdy se již sám chce také stát učedníkem a pokročit dál na cestu vědomého poznání. 

Více o rozdělení dětí do skupin najdete na této stránce  v oddíle Organizační informace.

Spolupracovníkem na Dvoře Sofie

Dlouhodobě hledáme schopné a odvážné spolupracovníky, kteří se nebojí práce, dětí, dospělých ani sami sebe.

Lidi ochotné kráčet po neprobádaných a neprošlapaných cestách, hledajíce nová řešení a odpovědi.

Pracanty, kteří se rádi vloží do smysluplných aktivit

a zároveň se učí novým věcem a dovednostem.

Začít spolupracovat s námi můžete na:

nově vytvářené pedagogice malíčků, palečků a učedníků,

stavebních a řemeslných činnostech spojených                  s rekonstrukcí,

zemědělství a péči o krajinu.

Oblasti zájmu se v průběhu času dynamicky rozšiřují

a prohlubují ještě o různé výzkumné oblasti.

Máte-li pocit, že s Vámi něco ze zmíněného souzní, rádi Vás poznáme,

nějaký druh spolupráce může dříve nebo později vyplynout.

Dobrovolníkem na Dvoře Sofie

Sázíme stromy, stavíme domy, řežeme dřevo, kosíme trávu v sadu...

a mnoho dalších činností, které jsou potřeba k životu člověka a některých částí krajiny. 

K tomu všemu nám chybí schopné a moudré páry rukou, které rády nezištně pomohou ve smysluplném projektu, na krásném místě.

Stačí se jen ozvat, domluvit se s námi a pak už si jen přijet

pro ten krásný pocit z dobře vykonané práce, která má smysl.

 

Přijet pracovat můžete, i když víte, že budete moci jen občas nebo jen jednorázově. Každého dobrovolníka přivítáme       s radostí.

 

Když nám dáte vědět, můžete přijet také na kteroukoli        z pravidelných pracovních sobot, jejichž termíny najdete     v Kalendáři.

bottom of page