top of page

Marie Snášelová Štorková

Marie

Od dětství jsem kráčela uměleckou cestou. Vystudovala jsem výtvarný obor na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Po narození mé první holčičky se mi však pootevřely dveře do nového světa a po narození té druhé se přímo rozletěly. Začala jsem tedy se studiem anthroposofické arteterapie pod vedením Ady Rosin. Zlehka jsem se tu dotkla anthroposofie, eurytmie a waldorfské pedagogiky. Byly to tři roky plné objevů, sebepoznávání a odstraňování nánosů ze vzdělávacího systému, kterým jsem si prošla.

Pro naše děti jsme s manželem hledali smysluplné a láskyplné místo. A jako zázrakem jsme objevili Dvůr Sofie. Nepřestávám děkovat za toto krásné místo, kde děti (a nakonec i jejich rodiče) mohou v bezpečí a láskyplném objetí nacházet to, kým jsou a kam kráčí.

Jsem vděčná, že mohu být součástí tohoto činorodého života. Být nejen rodičem, ale i průvodcem dětí na Dvoře Sofie.

bottom of page