Marie Snášelová Štorková

5S2A4283 copy.png

Od dětství jsem kráčela uměleckou cestou. Vystudovala jsem výtvarný obor na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Po narození mé první holčičky se mi však pootevřely dveře do nového světa a po narození té druhé se přímo rozletěly. Začala jsem tedy se studiem anthroposofické arteterapie pod vedením Ady Rosin. Zlehka jsem se tu dotkla anthroposofie, eurytmie a waldorfské pedagogiky. Byly to tři roky plné objevů, sebepoznávání a odstraňování nánosů ze vzdělávacího systému, kterým jsem si prošla.

Pro naše děti jsme s manželem hledali smysluplné a láskyplné místo. A jako zázrakem jsme objevili Dvůr Sofie. Děkuji

za toto krásné místo, kde děti (i my rodiče) mohou nacházet to, kým jsou a kam kráčí v bezpečí a láskyplném objetí.

Jsem vděčná, že mohu být součástí tohoto činorodého života. Být nejen rodičem, ale i průvodcem dětí na Dvoře Sofie.