top of page

Organization

Den na Dvoře Sofie – struktura dne

Den malíčků a palečků Dvora Sofie

8 hod. příjezd do Karlštejna, společný uvítací kruh a cesta pěšky na statek

9 hod. ranní kruh na statku a pak svačinka

9.30–11.00 hod. hrajeme si venku a nebo pomáháme učedníkům při jejich práci a vše zakončíme svačinkou

11–12.30 hod. volná hra, říkadla, básničky, pohádka v pokojíčku

12.30 hod. oběd

13–14 hod. spinkání nebo odpočinek

14–14.15 hod. probuzení a přidání se k učednickému hraní

14.15 hod. odchod na nádraží

14.58 hod. společný kruh na nádraží a odjezd z Karlštejna

 

 

Den malých a ctnostných učedníků (1. – 2. ročník) Dvora Sofie

8 hod. příjezd do Karlštejna, společný uvítací kruh a cesta pěšky na statek

8.30–9 hod. ranní kruh na statku a pak svačinka

9–11 hod. pracovní blok zakončený druhou svačinou

11–12.30 hod. kulturní blok v podkrovíčku

12.30 hod. oběd

12.30–14.15 hod. volná hra

14.15 hod. odchod na nádraží

14.58 hod. společný kruh na nádraží a odjezd z Karlštejna

 

Den spravedlivých učedníků a učedníků vyššího stupně (3. – 6. ročník) Dvora Sofie

8 hod. příjezd do Karlštejna, společný uvítací kruh a cesta pěšky na statek

8.30–9 hod. ranní kruh na statku a pak svačinka

9–11 hod. pracovní blok zakončený druhou svačinou

11–12.30 hod. kulturní blok v podkrovíčku

12.30 hod. oběd

13–14 hod. další kulturní blok v podkrovíčku

14–14.30 volná hra

14.30 hod. odchod na nádraží

14.58 hod. společný kruh na nádraží a odjezd z Karlštejna

 

Více o tom, jak vypadá den na Dvoře Sofie, si je možné přečíst v práci A. Turynové v záložce K přečtení

 

------
 

Složení skupin

 

Dvůr Sofie je místem jedné velké družiny, která se ale dle vývojových potřeb dětí v různé časy rozděluje do skupin.

 

Učedníci

Učedníci vyššího stupně – děti ve věku 9 – 12 let, 4. a 6. ročník

Spravedliví učedníci – děti ve věku 8 – 9 let, 3. ročník 

 

Ctnostní učedníci – děti ve věku 7 – 8 let, 2. ročník

 

Malí učedníci – děti ve věku 6 – 7 let, 1. ročník


 

Malíčci/malenky a palečci/paĺculienky

    Malíčci a malenky – děti ve věku 3–5 let

    Palečci a paĺculienky – děti ve věku okolo 6 let, které se dalším rokem stanou učedníky

Složení skupin
bottom of page