top of page

Daniel Václav Kratochvíl

DVK_4.png

Na Dvoře Sofie žiji od roku 2016 a jelikož jsem synem zakladatelů jsem i jedním ze spolutvůrců celého projektu. Od prvotních dnů jsem dělal pomocné i řemeslné práce a s radostí stále spoluutvářím tento prostor pro jeho budoucnost.

V současnosti jsem studentem střední školy, a tak zde nepracuji každý den.

Ve svém volném čase se věnuji především práci se dřevem (od motorové pily po řezbářský nůž), střelbě z luku

a další prakticko-umělecké tvorbě.

Na Dvoře Sofie mě nejčastěji najdete s kloboukem na hlavě :-)

bottom of page